מצב תודעה ספונטני ופרדוקס הספונטניות

מאמר זה מגיש לקוראים את התשתית התיאורטית של הסדנה שאותה העברתי בכנס "קבוצות וזהויות". בסדנה עשיתי ניסיון ללמד מונחים של ויטגנשטיין ופִּירס, ולחברם לפעולות פסיכודרמטיות, שכן הספונטניות היא חלק [...]